Browsing: 香港航空

平機票優惠
By
【香港航空 日本優惠機票】日本航線優惠,來回連稅沖繩$1790起*,米子$2007起*,大阪$2548起*

香港航空推出日本航線優惠!來回日本多個地方都有優惠。 來回沖繩連稅最平$1790起*、來回米子連稅最平$2007起*、來回宮畸連稅最平$2144起*、來回大阪連稅最平$2548起*、來回東京連稅最平$3061*、來回鹿兒島連稅最平$3136起*、來回札幌連稅最平$4155起*,2019年3月31前出發都可以享受優惠!包20kg寄艙行李,只限6日!快D上Airbare.com.hk 訂購啦!…