Browsing: 機票優惠

旅遊小貼士 疫情後旅行
By
專家預測疫情後航空飛行趨勢:疫情後或要提早4小時到機場?機票變貴?

有外媒報道指航空業專家預測疫情過後坐飛機舒適體驗大不如前,為防止疫情再度爆發,乘客登機前的檢查會更加嚴格,途中還必須保持社交距離並佩戴口罩。疫情發生以來,不少航空公司面對經營困難,大大縮減航線、航班。而航空公司需在減少乘客同時維持運營,可預計未來機票將會飆升,廉航亦未必較以往便宜。  …

平機票優惠
By
【新加坡航空 平機票】60週年賞 來回新加坡$1683起*|巴厘島$2101起*|柏斯$3198起*

新加坡航空60週年快樂!當然唔少得減價搶平機票優惠啦!長途或短途都有優惠,可以享受全球第一航空公司的優質服務。出發日子去到2019年6月20日,安排聖誕外遊或出年旅行都得!來回新加坡最平$1683起*、巴厘島$2101起*、柏斯$3198起*、墨爾本$3211起*、羅馬$3724起*、巴黎$4408起* 小編急不及待上網check機票,無論長途短途都搵咗D心水比大家。…

台灣機票優惠
By
【優惠機票】任何航空公司飛全球航線都有平機票!胡志明市$980起、上海$1,260起、德國$4662起*

暑假的尾聲Airbare帶來全球機票優惠!任何航空公司,任何目的地都有平! 香港航空來回胡志明市連稅$980起、中華航空來回台北連稅$1,162起、中國東方航空來回上海連稅$1,260起、阿聯猶航空來回法蘭克福連稅$4,662起、新加坡航空來回倫敦連稅$4,614起。…

1 2 3